If Cafe

Přestěhování do Prahy mi otevřelo mnoho možností, jednou z nich je, možnost navštěvovat jedny z nejlepších podniků v České republice, nebo alespoň ty, ve kterých vaří ti nejlepší kuchaři. Velká nabídka, ale zároveň i poptávka po kvalitním pití, jídle a pohoštění způsobuje mezi podniky a kuchaři příjemnou konkurenci, takže je pro ně přímo nutné se něčím vymykat. Dnes se podíváme na jeden z takových podniků. Jedná se o If Café II. na Tylově náměstí.

Pokračování…